Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Πατέρας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060053
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5763.03
Χερσαία Έκταση (ha) 5500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 64.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1132.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τυπικό ορεινό τοπίο της Αττικής με δάση Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη) και μεσογειακή μακία. Η υψηλότερη κορυφή καλύπτεται τοπικά με δάση Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η σπάνια χλωρίδα περιέχει ενδημικά φυτά της Αττικής ή ενδημικά της Ν. Ελλάδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Η κατασκευή δασικών δρόμων, η βόσκηση και η κατασκευή εξοχικών κατοικιών απειλούν την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Asperula baenitzii
Asperula pulvinaris
Athamanta macedonica
Centaurea subsericans
Cerastium candidissimum
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Dianthus serratifolius serratifolius
Euphorbia deflexa
Gagea bohemica
Nepeta argolica argolica
Onosma kaheirei
Scutellaria rupestris parnassica
Senecio macedonicus
Sideritis raeseri attica
Stachys spruneri
Thymus parnassicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη