Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αττικό Άλσος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060042
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 238.78
Χερσαία Έκταση (ha) 300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 337.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο λόφοι στο κέντρο της Αθήνας με γυμνές βραχώδεις πλαγιές και γκρεμούς. Υπάρχουν επίσης δασύλλια με πεύκα, κυπαρίσσια και άλλα δέντρα μετά από αναδάσωση.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή λόγω της παρουσίας ενδημικών φυτών της Αττικής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κάλυψη της ενδημικής φυσικής βλάστησης με χώμα για τους σκοπούς της αναδάσωσης, οικιστική δόμηση.
Τρωτότητα Οι εργασίες για αναδάσωση και οι επιχωματώσεις απειλούν την σπάνια χλωρίδα, καθώς και η συνεχής δόμηση.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Malcolmia graeca bicolor
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη