Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Έξω Μεριά και Βορειοανατολική Τήνος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5578.01
Χερσαία Έκταση (ha) 5600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 47.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 725.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το πιο ακατοίκητο τμήμα του νησιού έχει μεσογειακό χαρακτήρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα Όρνεα (Gyps fulvus) που εμφανίζονται ως τυχαίοι επισκέπτες, για την ερπετοπανίδα και πιθανώς για την ενδημική χλωρίδα. Στην περιοχή έχουμε παρουσία της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και ποικιλία από πεταλούδες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, δόμηση εγκαταστάσεων αναψυχής.
Τρωτότητα Η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση με σκοπό την τουριστική εκμετάλλευση θα έχει σοβαρές συνέπειες στους οικοτόπους. Το παράνομο κυνήγι είναι απειλή για τα αρπακτικά πουλιά.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Meles meles (Ασβός)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη