Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δυτικές Πλαγιές Ορους Βόιο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20424.47
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 214.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1805.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πλατειά ορεινή πλευρά με εναλλασσόμενες ζώνες από βράχια και από συστάδες κωνοφόρων δασών. Συνδέει την οροσειρά της βόρειας Πίνδου με το όρος Γράμμος.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Αναπόσπαστο τμήμα μιας μεγάλης δασώδους οροσειράς, σημαντικό για τo θηλαστικό Ursus arcto (Καφέ αρκούδα) και γενικότερα για τη δασόβια πανίδα (Τρυποκάρυδοι).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, επέκταση και εντατικοποίηση της υλοτόμησης των ώριμων συστάδων δάσους.
Τρωτότητα Η εντατικοποίηση της υλοτόμησης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της όχλησης (παράνομο κυνήγι) και την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acinos alpinus majoranifolius
Allium moschatum
Astragalus pubiflorus
Centaurea deustiformis
Cerastium banaticum speciosum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Dianthus haematocalyx pindicola
Epilobium parviflorum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Gagea bohemica
Geocaryum capillifolium
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Hieracium waldsteinii
Hypericum rumeliacum apollinis
Linum flavum albanicum
Minuartia glomerata macedonica
Plantago argentea
Saxifraga marginata
Silene fabarioides
Veronica bozakmanii
Veronica triloba
Viola odorata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη