Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κάμπος Λιτοχώρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2770.39
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη πετρώδης πεδιάδα με μια ήπια πλαγιά και λιβάδια-στέπα με φυτοφράχτες (φρύγανα), όπως είναι και η βλάστηση στους πρόποδες της απότομης ανατολικής πλευράς του όρους Όλυμπος.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαίτημα - στέπα στους πρόποδες του όρους Όλυμπος σε μια μοναδική τοποθεσία που συναντάται σπάνια στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Στο ποτάμι γίνονται χαλικοληψίες (για δομικά υλικά), ρίψη απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
Τρωτότητα Η περιοχή υπόκειται σε δόμηση και σε αλλαγές που σπάνια ελέγχονται.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη