Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακτές και βάλτοι στο Φραγκοκάστελλο Χανίων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 150.97
Χερσαία Έκταση (ha) 100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 8.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Έλη γλυκού νερού και λιμνούλες στο κάτω μέρος της απότομης παράκτιας άκρης ενός μεγάλου οροπεδίου, που καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από φρύγανα και κάποιες καλλιέργειες. Αμμώδεις ακτές και μικροί αμμόλοφοι.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Γλυκό νερό που αναβλύζει σε βάλτους, πολύτιμη περιοχή για τα μεταναστευτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Τα έλη και η παροχή νερού σε αυτά, χρειάζονται προστασία λόγω μιας μεγάλης ποικιλίας ειδών άγριας ζωής. Ο τουρισμός, οι τουριστικές εγκαταστάσεις και η ρύπανση αποτελούν έντονες απειλές για αυτό το ευαίσθητο, μικρής κλίμακας ενδιαίτημα και καταφύγιο άγριων πουλιών.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη