Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Υγρότοπος Ξεροκάμπου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050027
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15.99
Χερσαία Έκταση (ha) 10.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρή παράκτια λιμνοθάλασσα (με νερό μόνο το χειμώνα και την άνοιξη), αμμώδη επίπεδα, αμμόλοφοι, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια και ελαιώνες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό φυσική και δεν υφίσταται οχλήσεις.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η λιμνοθάλασσα πρέπει να προστατευθεί από την επιπλέον δόμηση, το κυνήγι, τους αγώνες μοτοσυκλέτας και από την τουριστική χρήση.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba tuneti (Σκεπαρνάς)
Calidris alpina schinzi (Λασποσκαλήθρα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη