Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βουνά Ζάκρου (Μόδι, Πρινιάς, Βίγλα Ζάκρου, Αγριδομούρι)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 17703.38
Χερσαία Έκταση (ha) 15000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 85.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 788.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη ορεινή περιοχή καλυμμένη κυρίως με φρύγανα. Υπάρχουν γυμνά και βραχώδη τμήματα και κάποια φαράγγια χωρίς βλάστηση στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Το βραχώδες ανάγλυφο είναι απρόσιτο και η μόνη χρήση του είναι για βόσκηση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή παραμένει, σε μεγάλο βαθμό σε ημιφυσική κατάσταση, χωρίς πρόσφατες αλλαγές.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η χρήση της γης θα πρέπει να παραμείνει ως έχει.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη