Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Τηγάνι και Νήσοι Γραμβούσες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3044.97
Χερσαία Έκταση (ha) 2200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 762.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χερσόνησος, νησιά και αποθέσεις βράχων στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης. Λόφοι και ακρωτήρι με αραιή βλάστηση από φρύγανα. Βραχώδεις όψεις και θαλάσσιοι γκρεμοί.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά. Είναι μια από τις λίγες πεδινές / παράκτιες περιοχές της Κρήτης που δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη από τον τουρισμό. Η διάνοιξη δρόμου κατέστρεψε πρόσφατα τον απομονωμένο χαρακτήρα της περιοχής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμου και η δόμηση για τουριστική εκμετάλλευση θα αυξήσει τη κυνηγετική πίεση και το κίνδυνο πυρκαγιών. Νέες οχλήσεις αναμένονται, αν η περιοχή δε προστατευθεί επαρκώς.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium platakisii
Anthemis glaberrima (Ανθεμίδα η λειάζουσα)
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Cynara cornigera
Limonium frederici
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba tuneti (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη