Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολή Αποσελέμη, Κάτω Γούβες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 199.78
Χερσαία Έκταση (ha) 230.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκβολή με λιμνοθάλασσα, βάλτοι γλυκού νερού και αλμυρόβαλτοι, καλαμιώνες, αμμόλοφοι και αμμώδεις ακτές.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα από τα τελευταία δείγματα φυσικού παράκτιου υγρότοπου στην εκβολή ενός μικρού ποταμού.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, ρίψη απορριμμάτων. Προτάσεις για αγώνες μοτοσικλέτας (1992).
Τρωτότητα Η έκταση του υγροτόπου έχει ήδη περιοριστεί, λόγω της τουριστικής δόμησης και της ρίψης απορριμμάτων. Οι αμμόλοφοι και η λιμνοθάλασσα (στεγνή το καλοκαίρι) επιβαρύνονται από την διοργάνωση αγώνων μοτοσικλέτας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη