Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ιμβριώτικο Φαράγγι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040096
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1049.07
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φαράγγι με βραχώδεις γκρεμούς, όπου τα απομεινάρια των δασών με κυπαρίσσια προστατεύονται.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για την σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η περιοχή δεν απειλείται επειδή είναι απρόσιτη.
Τρωτότητα Η περιοχή δεν απειλείται λόγω του ότι είναι εξαιρετικά απόκρημνη και απομονωμένη.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium callimischon haemostictum
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Celtis tournefortii (Αγριομελικουκιά)
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Dianthus juniperinus heldreichii
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Euphorbia sultan-hassei (Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος)
Petrorhagia candica
Ranunculus cupreus
Sedum praesidis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη