Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Μονής Καψά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040084
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2177.22
Χερσαία Έκταση (ha) 2100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 22.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 565.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στην περιοχή υπάρχουν βραχώδεις και αμμώδεις ακτές, φρύγανα που περιλαμβάνουν ακανθώδεις θάμνους, γυμνά βραχώδη βουνά και φαράγγια με κάθετα πρανή.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρά την υποβάθμισή της, η περιοχή έχει πολύ ενδιαφέρουσα σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εντονος παράκτιος τουρισμός.
Τρωτότητα Δεν υπάρχει σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση εκτός από την βόσκηση κοπαδιών (κατσίκια).
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis tomentella (Ανθεμίδα …)
Aristida coerulescens
Erysimum creticum
Scutellaria sieberi
Stachys spinosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη