Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Κάλαμος Ανάφης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040077
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 297.10
Χερσαία Έκταση (ha) 290.0
Συνολική Περίμετρος (km) 8.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 470.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τυπικό κυκλαδίτικο οικοσύστημα με βραχώδες έδαφος, φρύγανα και λίγα άτομα ώριμων Quercus ilex (Αριά).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τα σπάνια αιγαιοπελαγίτικα ενδημικά είδη. Μοναδική τοποθεσία έξω από την Κρήτη, για το φυτό Erysimum candicum ssp. Candicum.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η βόσκηση είναι η κύρια απειλή για την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium bourgeaui cycladum
Allium luteolum
Campanula laciniata
Cynara cornigera
Dianthus fruticosus creticus (Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης)
Dianthus fruticosus fruticosus (Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές)
Dianthus fruticosus karavius (Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο)
Dianthus fruticosus occidentalis (Αγριογαρύφαλλο το δυτικό)
Dianthus fruticosus rhodius (Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου)
Erysimum candicum candicum
Fibigia lunarioides
Hymenonema graecum
Quercus ilex (Αριά)
Tordylium hirtocarpum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη