Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφή Παρνιάς (Μαυροβούνι)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040051
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 430.81
Χερσαία Έκταση (ha) 420.0
Συνολική Περίμετρος (km) 11.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1694.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια δευτερεύουσα κορυφή του όρους Ολίγυρτος που έχει απογυμνωθεί εξαιτίας των πυρκαγιών και της υπερβόσκησης στο παρελθόν. Στα χαμηλότερα τμήματα υπάρχουν δάση με Abies Cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η αξία της περιοχής έγκειται στην ύπαρξη του φυτού Adonis cyllena και δείχνει να είναι η μόνη τοποθεσία που βρίσκουμε το είδος αυτό σήμερα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η υπερβόσκηση απειλεί την σπάνια χλωρίδα κατά τόπους. Επέκταση οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Τα λίγα σε πληθυσμό Adonis cyllena και άλλα σπάνια φυτά είναι υπό εξαφάνιση λόγω της βόσκησης κατσικιών στην περιοχή.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Adonis cyllenea
Aurinia moreana
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη