Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονή Μαλεβής
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030044
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 965.70
Χερσαία Έκταση (ha) 900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1250.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Συστάδα του σπάνιου είδους κέδρων Juniperus drupacea (Δεντρόκεδρο) κοντά στο μοναστήρι της Μαλεβής.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σπάνια είδη δέντρων, που συναντώνται σε λίγα άλση πλέον στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Φωτιές, υπερβόσκηση, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η υπερβόσκηση και οι φωτιές είναι οι κύριες απειλές.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Phlomis fruticosa
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Quercus pubescens anatolica (Χνουδωτή βελανιδιά )
Quercus pubescens pubescens (Χνουδοβελανιδιά)
Spartium junceum (Σπάρτο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Petronia petronia petronia (Πετροσπουργίτης)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη