Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σπηλιά Γλυφάδα και Αλεπότρυπα Πύργου Δυρού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030041
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 89.31
Χερσαία Έκταση (ha) 100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 150.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο σπήλαια στη δυτική ακτή της Μάνης στην Πελοπόννησο. Η σπηλιά Γλυφάδα έχει μήκος 100 m και είναι κατά το ήμισυ γεμάτη με υφάλμυρο νερό. Η σπηλιά Αλεπότρυπα , παρακείμενη της Γλυφάδας έχει τρεις λίμνες, ενώ έχει αποδειχθεί η ύπαρξη προϊστορικών καταυλισμών στην περιοχή.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα σπήλαια στην Ελλάδα και ίσως παγκοσμίως.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη