Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Κρίκελας και Βορειοανατολική Αμοργός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2475.99
Χερσαία Έκταση (ha) 2500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 39.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 821.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χερσόνησος της Αμοργού με απότομες βραχώδεις πλαγιές και θαλάσσιους γκρεμούς. Μερικώς προσβάσιμη σε κατσίκες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα από τα πιο σημαντικά καταφύγια σε γκρεμούς για ενδημικά φυτά στο Αιγαίο. Πιθανώς να είναι κέντρο ειδογέννεσης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η βόσκηση μπορεί να αποτελέσει μικρή απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium bourgeaui cycladum
Allium luteolum
Asperula abbreviata
Campanula amorgina
Campanula heterophylla
Campanula laciniata
Carum multiflorum
Centaurea oliverana
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Eryngium amorginum
Fibigia lunarioides
Galium amorginum
Helichrysum amorginum
Helichrysum orientale
Origanum calcaratum
Seseli gummiferum crithmifolium
Symphytum davisii davisii
Verbascum adeliae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe quatuorlineata rechingeri (Λαφίτης του Ρέχινγκερ)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη