Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Λάφρη και Λαφρούδα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1562.58
Χερσαία Έκταση (ha) 1800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο παράκτιες λιμνοθάλασσες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν ιχθυοδεξαμενές. Παράκτιοι χερσότοποι και αμμώδεις παραλίες, λασπότοποι και λιβάδια στις λοφοπλαγιές. Η περιοχή συνορεύει με τις αλυκές του Πόρτο - Λάγος.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Βρίσκονται κοντά σε λιμνοθάλασσες. Είναι λίμνες και ρηχή θάλασσα. Είναι σημαντικές για μεγάλη ποικιλία πουλιών, όλες τις εποχές.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εντατικοποίηση των υδατοκαλλιεργειών, τουριστική ανάπτυξη, έντονο κυνήγι, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Το κυνήγι διαταράσσει τη ζωή των πουλιών το χειμώνα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus argentatus argentatus (Ασημόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη