Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κουρί Αλμυρού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 112.18
Χερσαία Έκταση (ha) 120.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 90.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 74.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ώριμο δάσος ήμερης βελανιδιάς κοντά στην πόλη του Αλμυρού.
Κατάσταση Τόπου Πολύ υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μοναδικό απομεινάρι πεδινού δάσους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Όχι άμεσες απειλές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Quercus pubescens anatolica (Χνουδωτή βελανιδιά )
Quercus pubescens pubescens (Χνουδοβελανιδιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Otus scops (Γκιώνης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη