Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Άγιος Ευστράτιος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4208.05
Χερσαία Έκταση (ha) 4600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 37.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 292.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Απομονωμένο νησί στο κεντρικό Αιγαίο, γυμνό ως επί το πλείστον, με αειθαλείς ξηλώδεις θάμνους στα ανατολικά. Πολλοί θαλάσσιοι γκρεμοί με σπηλιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαίτημα κατάλληλο για τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus). Το νησί είναι σημαντικό για θαλασσοπούλια, μεταναστευτικά πουλιά και Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης). Γεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το απολιθωμένο δάσος.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Πρέπει να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis werneri (Ανθέμιδα του Βέρνερ)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Eirenis modestus modestus (Θαμνόφιδο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Rhacocleis agiostratica (Ρακοκλεής του Αγιοστράτη)
Σχόλια για τα είδη