Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρμος και Άκρες Λαγανά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ζακύνθου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 318.15
Χερσαία Έκταση (ha) 320.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Αμμώδης ακτή σε θαλάσσιο κόλπο.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή φωλιάσματος της Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα) , μάλλον η πιο σημαντική περιοχή στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν Μεσογειακές φώκιες (Monachus monachus).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση από αστικές και βιομηχανικές πηγές (ελαιοτριβεία), κατασκευή τουριστικών μονάδων, όχληση, εντατικό και παράνομο κυνήγι και αλιεία. Θαλάσσιος ευτροφισμός τοπικά, υλοτόμηση για διάθεση απορριμμάτων, αποστράγγιση της λίμνης Κερίου.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη