Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ελαφόνησος Λακωνίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1815.11
Χερσαία Έκταση (ha) 1900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 31.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 276.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Νησιά στη νότια άκρη της Λακωνίας, γυμνά ή καλυπτόμενα από φρύγανα. Θαλάσσιοι γκρεμοί, παραλίες με βότσαλο και ελαιώνες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με ενδημικά φυτά, επίσης σημαντική για μεταναστευτικά πτηνά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Διεκδίκηση εδαφών για γεωργία και τουριστική ανάπτυξη, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η Linaria hellenica κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό από την απώλεια του ενδιαιτήματος (διεκδίκηση εδαφών για γεωργία και χρήση ζιζανιοκτόνων).
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Silene integripetala elafonesiaca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη