Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Υγρότοπος Μουστού / Άστρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010232
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 363.69
Χερσαία Έκταση (ha) 400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 3.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτιο υφάλμυρο έλος που τροφοδοτείται κυρίως από πηγές. Θαμνώνες με αρμυρίκια, παράκτιοι θάμνοι και αμμώδεις ακτές. Λοφοπλαγιές με θάμνους και ελιόδεντρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή πλούσια σε ψάρια και σημαντική για το πέρασμα υδρόβιων πουλιών, ερωδιών και καλοβατικών πτηνών. Ενδιάμεσος σταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο κατά την μεταναστευτική παράκτια οδό .

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, διεκδίκηση εδαφών για εξοχικές κατοικίες.
Τρωτότητα Όμορφος βάλτος που χρειάζεται προστασία, ενώ θα είχε μεγαλύτερη αξία αν σταματούσε το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alba (Λευκοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Corvus corax corax (Κόρακας)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Plegadis falcinellus
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη