Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Κουφονήσια Κυκλάδων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010229
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 977.81
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 31.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 122.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρά βραχώδη και γυμνά νησιά, νότια της Νάξου με πολλούς θαλάσσιους γκρεμούς.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ορνιθολογικά ενδιαφέρουσα περιοχή για τις αποικίες του Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) και για άλλα θαλασσοπούλια. Πιθανώς υπάρχει βοτανικό ενδιαφέρον.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Όχι άμεσες απειλές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus peregrinus (Αστράγαλος ο μετανάστης)
Colchicum cousturieri
Cynara cornigera
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii kitaibelii (Αβλέφαρος)
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη