Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010228
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3449.00
Χερσαία Έκταση (ha) 3600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 368.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο νησιά νότια της Κρήτης, μαζί με μερικούς σωρούς βράχων μέσα στη θάλασσα. Το μεγαλύτερο, η Γαύδος, έχει μερικούς δασότοπους και ελάχιστους κατοίκους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τα νησιά έχουν μια σημαντική αποικία Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monschus), μεταναστευτικά πουλιά (κυρίως αρπακτικά), ενδημική χλωρίδα και ταξινομικές ομάδες πανίδας. Ενδιαφέρουσα περιοχή (χάρη στην ύπαρξη φυτών της βόρειας αφρικανικής χλωρίδας), η οποία περιλαμβάνει τη μόνη τοποθεσία στην Ευρώπη με Callitriche pulchra.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Όχι άμεσες απειλές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Artemisia herba-alba (Αρτεμισία η λευκή βοτάνη)
Bupleurum gaudianum (Βούπλευρο του Γκωντιάν)
Callitriche pulchra
Chlamydophora tridentata (Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή)
Cytinus hypocistis orientalis
Gynandriris monophylla
Periploca angustifolia (Περίπλοκα η στενόφυλλη)
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Reseda orientalis
Silene succulenta
Trigonella spinosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gemonensis
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae (Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη