Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακρωτήριο Ακρίτας, Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010221
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2478.29
Χερσαία Έκταση (ha) 2300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 58.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 235.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Νησιά και ακρωτήρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Η Σαπιέντζα είναι δασώδης, η μεγαλύτερη όμως έκταση καλύπτεται με θάμνους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή προσφέρεται για μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης υπάρχει παρουσία μεταναστατευτικών αρπακτικών πουλιών: Aquilla heliaca (Βασιλαετός), Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός), Aquilla clanga (Στικταετός) και έχει αναφερθεί ότι είναι τακτικά στόχοι κυνηγών. Σημαντικό μέρος για την Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus). Άφθονη η παρουσία ψαριών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη