Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καλόν Όρος Κεφαλληνίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010214
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 843.24
Χερσαία Έκταση (ha) 800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 901.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λόφοι με αειθαλή βλάστηση και μεγάλοι γκρεμοί.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η μοναδική σημαντική τοποθεσία για γύπες στην Κεφαλληνία. Ο πληθυσμός αυτός είναι μάλλον συσχετισμένος με τις αποικίες στην ενδοχώρα της Ακαρνανίας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη