Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Λούρου / Περιοχή Κερεσώνας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010210
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 782.04
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στενό του Λούρου ποταμού με γκρεμούς, θάμνους και παραποτάμια δάση με Platanus orientalis (πλάτανος).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με Gyps fulvus (Όρνεα), άλλα αρπακτικά πουλιά και θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Κατάντη του ποταμού έχουν κατασκευαστεί ένα φράγμα και ένας ταμιευτήρας νερού.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cerastium brachypetalum pindigenum (Κεράστιο πινδογενές)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Cobitis hellenica arachthosensis (Λουροβελονίτσα)
Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιός)
Eudontomyzon hellenicus (Γκαβόχελο)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Paraphoxinus epiroticus epiroticus (Τσίμα)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη