Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδες Ζαφορά, Χαμηλή, Αστακίδα, Διβούνια
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010083
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 140.63
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 227.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πολλές νησίδες στο Κρητικό Πέλαγος με όνομα και χωρίς όνομα.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τοποθεσίες φωλιάσματος σε θαλάσσιους γκρεμούς για Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) και θαλασσοπούλια.Υπάρχουν πολλά ενδημικά φυτά των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Η περιοχή βρίσκεται στη μεταναστευτική οδό των πουλιών. Υπάρχει ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πιθανή παρουσία ενδημικών ερπετών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea cretica
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Atriplex recurva
Carum multiflorum
Fibigia lunarioides
Lavatera arborea
Limonium frederici
Medicago arborea (Μηδική η δενδροειδής)
Nigella doerfleri
Origanum calcaratum
Scaligeria halophila
Silene adelphiae
Silene holzmannii
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki (Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ)
Podarcis erhardii zafranae (Γουστέρα των Ζαφρανίων)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Platycleis intermedia microniseos (Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος)
Σχόλια για τα είδη