Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Φούρνοι Ικαρίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010082
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4507.02
Χερσαία Έκταση (ha) 6100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 129.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 514.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα σύμπλεγμα νησιών μεταξύ Σάμου και Ικαρίας. Αραιή θαμνοβλάστηση, πολλοί θαλάσσιοι γκρεμοί, κόλποι και μικρότεροι παράκτιοι βράχοι.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με θαλασσοπούλια, όπως το Falacrocorax carbo (Κορμοράνος) και το Calanectris diomedea (Αρτέμης). Επίσης αναπαράγονται τα:Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης), Falco peregrinus (Πετρίτης) και Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός). Η Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) είχε συχνή εμφάνιση, η παρούσα κατάσταση όμως είναι άγνωστη. Σημαντικό πέρασμα πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο ψάρεμα.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aristolochia parviflora
Verbascum ikaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Cyrtodactylus kotschyi beutleri (Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ)
Eirenis modestus modestus (Θαμνόφιδο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη