Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Χορταρολίμνη και Αλυκή Λήμνου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010080
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4304.54
Χερσαία Έκταση (ha) 4200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 41.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 28.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτιες λίμνες με αλμυρά και υφάλμυρα νερά. Αλμυρόβαλτοι που αποξηραίνονται το καλοκαίρι μερικώς ή ολικώς.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Στεγνά λασποτόπια που χρησιμοποιούνται από μεταναστευτικά παρυδάτια πουλιά, γλάρους και υδρόβια πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη, δόμηση εξοχικών κατοικιών και / ή τουριστικών εγκαταστάσεων. Ρύπανση από αστικά - αγροχημικά υγρά απόβλητα.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη