Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Δία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010072
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1211.47
Χερσαία Έκταση (ha) 1300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 30.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 266.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Νησί με σωρούς βράχων και θαμνώδη βλάστηση κατά τόπους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για ενδημικά φυτά, Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και τα πουλιά Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης). Θαλασσοπούλια πιθανώς αναπαράγονται εδώ. Επίσης τα Capra aegagrus cretensii (Κρητικό αγριόγιδο) έχουν επανεισαχθεί.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση από τα Capra aegagrus cretensii.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Atriplex recurva
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Carlina diae
Cynara cornigera
Muscari dionysicum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Podarcis erhardii schiebeli (Σιλιβούτι του Σίμπελ)
Tarentola mauritanica mauritanica (Ταρεντόλα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη