Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολές Ευρώτα (Διβάρι και λίμνη Αστερίου)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010061
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2347.70
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 40.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δέλτα ποταμού, παράκτια έλη και θαμνώνες, αμμώδεις παραλίες και ελαιώνες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός πολλών ειδών υδρόβιων πτηνών, ερωδιών, Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτες) και παρυδάτιων. Επίσης υπάρχουν αρπακτικά πουλιά. Θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) υπάρχουν στον ποταμό Ευρώτα. Μικροί υγρότοποι σαν κι αυτόν στη νότια Ελλάδα είναι σημαντικοί σαν σημεία σταθμοί κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών. Τμήμα του υγρότοπου παραμένει ανέπαφο, αν και οι πιέσεις λόγω κυνηγιού είναι πολύ έντονες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση από αστικές, βιομηχανικές και αγροχημικές πηγές.
Τρωτότητα Η υδρολογία εύκολα διαταράσσεται. Το κυνήγι είναι σοβαρή απειλή για την ορνιθοπανίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus keadicus (Μενίδα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Tropidophoxinellus spartiaticus (Μπάφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη