Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Αράκυνθος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010050
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9406.10
Χερσαία Έκταση (ha) 8900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 73.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 982.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 50.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλοι γκρεμοί στις νοτιοδυτικές πλευρές ενός πολύ δασωμένου βουνού που συνορεύει με τους υγρότοπους του Αιτωλικού - Μεσολογγίου.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το δυτικό μέρος και οι γκρεμοί είναι πολύ σημαντικά για τα αρπακτικά πουλιά, η νοτιότερη πιο έντονη παρουσία του πουλιού Aquilla pomarina (Κραυγαετός) στην Ευρώπη και μια αποικία Gyps fulvus (Όρνεα). Τα ψηλότερα μέρη του βουνού (δεν έχουν περιγραφεί ακόμα) και το στενό της Κλεισούρας έχουν σπάνια ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, πυρκαγιές, υπερβόσκηση. Η επέκταση του οδικού δικτύου διευκολύνει την πρόσβαση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis taurica taurica (Γουστέρα του Ταύρου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη