Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Καλαμακίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1499.94
Χερσαία Έκταση (ha) 1500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 487.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στενό του ποταμού Πηνειού με ποικιλία από παρόχθιες δασώδεις περιοχές σε γυμνούς λόφους (κυρίως βοσκότοποι).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Οι παραποτάμιες απότομες πλαγιές βράχων είναι σημαντικές για τα αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Populus alba (Ασημόλευκα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη