Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Αλιάκμονα, Βέροια
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6473.35
Χερσαία Έκταση (ha) 6200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 64.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στενά με γκρεμούς του ποταμού Αλιάκμονα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η περιοχή κινδυνεύει από τις λατομικές εργασίες και τα κατασκευαστικά έργα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη