Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Αψάλου/Μογλενίτσας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6504.37
Χερσαία Έκταση (ha) 6100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 48.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 366.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα μικρό και ένα μεγαλύτερο στενό, βοσκοτόπια με θάμνους (Παλιούρια) και πλατάνια. Ο ποταμός Μογλενίτσας έχει πολύ νερό στη διάρκεια του χρόνου.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Βιομηχανική ανάπτυξη, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Πρόσφατα κατασκευάστηκε τσιμεντοβιομηχανία πολύ κοντά στους βράχους φωλιάσματος των πουλιών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus palustris (Βαλτοποταμίδα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη