Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αλυκή Κίτρους
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1490.94
Χερσαία Έκταση (ha) 1700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτια λιμνοθάλασσα με περιφερειακούς αλμυρόβαλτους, που περικλείεται από μια φαρδιά αμμώδη λωρίδα με χερσότοπους, χαμηλούς αμμόλοφους και παραλία. Μέρος της λιμνοθάλασσας χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλατιού.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σαν περιοχή για τα πουλιά είναι μοναδική στην Ελλάδα. Μικρές νησίδες στη λιμνοθάλασσα έχουν σημαντικές αποικίες Μαυροκέφαλων γλάρων (Larus melanocephalus) που φωλιάζουν (η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει μόνο άλλη μια μικρή). Υπάρχουν γλαρόνια, Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος) η μόνη αποικία στην Ελλάδα, Glareola prantincola (Νεροχελίδονο), Recurvirostra avocetta (Αβοκέτα) και Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς). Τα Burhinus oedicnemous (Πετροτριλίδα) αναπαράγονται σε λωρίδες θάμνων. Χώρος τροφής για αρπακτικά πουλιά. Μεγάλος πληθυσμός από Testudo hermanii (Μεσογειακή χελώνα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση αλυκής, κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή των αμμόλοφων και των χερσότοπων..
Τρωτότητα Το κυνήγι επηρεάζει έντονα τα μεταναστευτικά παρυδάτια και τα διαχειμάζοντα υδρόβια, κυρίως μετά από την κατασκευή δρόμου με πρόσβαση στην λιμνοθάλασσα το 1981. Απαγορεύεται από το 1988.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila clanga (Στικταητός)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Podarcis taurica taurica (Γουστέρα του Ταύρου)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη