Στοιχεία Είδους

Όνομα Psophus stridulus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ψόφος …
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων SPECIES NEW TO THE GREEK FAUNA
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 34,36,37 UPLAND GRASSLANDS
Παγκόσμια Εξάπλωση