Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Economidichthys trichonis Νανογωβιός