Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corax corax Κόρακας
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος