Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Chalcides moseri