Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας