Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Spartium junceum Σπάρτο
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Staehelina petiolata Σταιχελίνα η έμμισχη
Staehelina fruticosa Σταιχελίνα η θαμνοειδής
Staehelina uniflosculosa Σταιχελίνα η μονανθής
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Styrax officinalis Στουράκι
Ficus carica Συκιά
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό