Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula albanica sancta
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Campanula andrewsii andrewsii
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula bononiensis
Campanula calaminthifolia
Campanula carpatha
Campanula celsii carystea
Campanula celsii celsii
Campanula celsii parnesia
Campanula celsii spathulifolia
Campanula cervicaria
Campanula chalcidica
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana