Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Adonis cyllenea
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adiantum capillus-veneris
Adenostyles alliariae alliariae
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Actaea spicata
Aconitum variegatum judenbergense
Aconitum lamarckii
Aconitum divergens
Acinos suaveolens
Acinos nanus
Acinos alpinus alpinus