Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)