Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας