Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella tragium tragium
Rumex obtusifolius transiens
Melica transsilvanica transsilvanica
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Asplenium trichomanes trichomanes
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Convolvulus tricolor tricolor
Juncus trifidus trifidus
Vicia monantha triflora
Viola eximia tringiana
Cirsium creticum triumfetti
Callitriche truncata truncata
Hedypnois cretica tubaeformis
Rumex tuberosus tuberosus
Trachelium jacquinii tumelianum
Centaurium erythraea turcicum
Centaurea tymphaea tymphaea
Silene pusilla tymphaea
Allium ursinum ucrainicum
Gnaphalium uliginosum uliginosum