Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia cracca stenophylla
Vicia cracca tenuifolia
Vicia cracca gerardii
Vicia cretica cretica
Vicia cretica aegaea
Vicia cuspidata
Vicia dalmatica
Vicia dumetorum
Vicia ervilia
Vicia faba
Vicia hirsuta
Vicia hybrira
Vicia lathyroides
Vicia lutea lutea
Vicia melanops
Vicia monantha triflora
Vicia monantha monantha
Vicia narbonensis
Vicia onobrychioides
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης